I akuta fall kan ett jourhem vara en lösning

I akuta situationer som är så allvarliga att barnet ej kan bo kvar i det nuvarande boendet är jourhem ett bra och passande alternativ. Barn och ungdomar mellan 0-18 år har en möjlighet att få bli placerade i ett jourhem tills Socialtjänsten har hunnit utreda hela situationen och vet vad som ska göras härnäst. Med en plats i ett jourhem får barnet en trygghet och får vara omgiven av en familj som kan ge stöd och hjälp. Då det oftast sker en omplacering vid akuta fall är det ytterst viktigt att den minderårige får känna sig som en del av familjen och därför väljs hem ut noggrant av Gryningen.

Vad ett jourhem innebär
Ett jourhem ska vara så nära ett “riktigt familjehem” som möjligt men såklart behövs det mer stöd och support för barnet. Därför är det alltid en vuxen hemma i jourhemmet om det skulle uppstå någonting akut. Jourhemmen får även hjälp av Gryningen med stöd och allting som det behövs hjälp med så att barnet får bästa möjliga vistelse. Det görs även kontroller för att garantera att barnet trivs. Detta kan komma att dokumenteras skriftligt för att senare ges till Socialtjänsten. Här är det även viktigt att arbetet utförs med kvalité. En stor inriktning på förbättring av arbete och kommunikation mellan den minderårige och jourhemmets föräldrar är viktigt för att det ska bli så naturligt som möjligt för barnet.

Familjehemsenhet
De som jobbar med Gryningens familjehemsenhet har en stor och lång erfarenhet inom familjehemsvård. Kontor finns i Skövde, Vänersborg och Göteborg. Gryningen erbjuder både familjehem och utbildningar inom familjehemsenheten till Socialtjänsten. Under omplaceringen till ett jourhem ges det hela tiden en handledning och familjerna får även en utbildning som heter “Ett hem att växa i”. Detta följs upp med ett utvärderingsformulär vid namn “Barnets behov i centrum”. De flesta familjehem har även en eftergymnasial utbildning inom ämnet och konsulterna är ofta socionomer med lång erfarenhet inom branschen. Det finns även en specialpedagog som är anställd om det skulle behövas extrahjälp och support.